Γλώσσες μετάφρασης

 •   Ελληνικά πρός Αγγλικά
   

 •   Αγγλικά πρός Ελληνικά

 •   Οικονομικά θέματα
   

 •   Νομικά θέματα      

              Ειδίκευση

                                    Κατάρτιση

  

 •    Νομικά ζητήματα

  • Αστικό δίκαιο, Διεθνές δίκαιο, Αντιδικίες οικονομικής φύσεως.

  • Εκτενής εμπειρία με Ευρωπαΐκες και Αμερικάνικες δικογραφίες.

  • Υπάρχοντες πελάτες συμπεριλαμβάνουν δικηγορικά γραφεία στις ΗΠΑ.

  • Πρώην απασχόληση ως βοηθός δικηγορικού γραφείου.
    

 •    Οικονομικά ζητήματα

  • Νομοθετικό πλαίσιο χρηματαγορών, Τραπεζικό νομοθετικό πλαίσιο.

  • Κάτοχος διπλώματος Series 7 και άδειας χρηματιστη απο HCMC.

  • Ειδίκευση στο Αμερικανικό καθώς και το Ευρωπαΐκό χρηματοοικονομικό σύστημα, στις διεθνείς αγορές και αντιδικίες οικονομικής φύσεως.

  • Πρώην απασχόληση ως οικονομικός σύμβουλος.
    

 • Αεροναυτιλία

  • Αεροπορικά ατυχήματα, Στρατιωτικές διαδικασίες και εγχειρίδια.

  • Κάτοχος άδειας πιλότου της Federal Aviation Adminιstration.

  • Ειδικότητες συμπεριλαμβάνουν S.E.L. (αεροσκάφη) και G.R. (ελικόπτερα).

  • Προυπηρεσία σε Σώματα Ασφαλείας.

Copyright © 2019 Translation Service. All rights reserved