Λειτουργικά Συστήματα

 •   Microsoft Windows XP   
   

 •   Microsoft Windows 2007
   

 •   Microsoft Windows 2010
   

 •   Linux Redhat/ Ubuntu    

               Λογισμικό

 • SDL Trados Studio Professional 2017
   

 • Adobe Photoshop Cs6 2018              
   

 • Adobe Premiere Pro 2018                 
     

 • Autodesk Autocad 2018                  
   

 • Abbyy Finereader Pro 9                  
   

 • Microsoft Word 2007/ 2010              
   

 • Microsoft Word 2007/ 2010              
   

 • Microsoft Excel 2007/ 2010             
   

 • Microsoft Powerpoint 2007/ 2010        
        

 • Microsoft Access 2007/ 2010           
   

 • 256-bit AES κρυπτογράφηση            

Copyright © 2019 Translation Service. All rights reserved